Optički tangram
Optički tangram kreirala je profesorka matematike Anđelka Simić. Ovaj tangram u osnovi ima staru dobro poznatu kinesku igru Tangram koja se sastoji u tome da se od 7 osnovnih delova sastavljaju različ...
Državni seminar Društva matematičara Srbije 2020
Državni seminar Društva matematičara Srbije održan je 8. i 9. februara 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Seminar je realizovan kroz 3 plenarna i 30 petočasovnih predavanja. U sku...
Treća ESMA konferencija
Nakon dve velike konferencije koje povezuju matematiku sa različitim vidovima umetnosti, a koje su održane u Francuskoj (Institute Henri Poincaré, Paris) jula 2010. godine i Italiji (University...
Lica matematike
Uoči manifestacije Maj mesec matematike 2016. Centar za promociju nauke održao je konkurs Lica matematike. Tom prilikom izabrano je deset Lica matematike, nastavnika koji će imati zadatak da u na...
Transparent hypercube - jewelry
Transparent hypercube - jewelry je umetničko delo koje je tokom 2015. godine kreirala Anđelke Simić, a koje je odobreno i izloženo na izložbi najvećeg kongresa matematičara u svetu...
Jewellery inspired by optical ornaments
Jewellery inspired by optical ornaments je umetničko delo koje je tokom 2014. godine kreirala Anđelke Simić, a koje je odobreno i izloženo na izložbi koja je pratila najveći kongres&nbs...